• Banky
 • Poistenie
 • Sporenie
 • Podnikanie
 • Právo
 • Dôchodok
 • Rodina
 • Energie
 • Starobný

  Desaťtisíce seniorov dostanú minimálny dôchodok

  Poberatelia starobných a invalidných penzií nebudú nútení chodiť na úrad práce, ani dokladať príjmy.

  Penziu popri práci zvýšia automaticky

  Starobný dôchodok sa zvyšuje aj za dodatočne odpracované obdobie. Od nového roka nebude podmienkou ukončenie zamestnania.

  Priemerný starobný dôchodok prvý raz prevýšil 400 eur

  Svoj podiel na vývoji priemernej penzie má miera valorizácie, výška nových dávok i nová výška starých dávok, ktorých poberatelia pracovali.

  Tri podmienky, ktoré treba splniť na predčasný dôchodok

  Výšku predčasného dôchodku si môžete vypočítať na kalkulačke Sociálnej poisťovne.

  Starobný dôchodca môže pracovať, ako a dokedy chce

  Sociálne poistenie oceňuje účasť v systéme. Odmenou je výhodnejší prepočet dôchodku.

  Na potvrdenie o vyplatenom dôchodku už nie je veľa času

  Výška starobnej alebo predčasnej penzie ovplyvňuje aj nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

  Priemerný žiadateľ o dôchodok odpracoval vyše 40 rokov

  Obdobie dôchodkového poistenia je jedným z kľúčových ukazovateľov, ktoré vstupujú do výpočtu penzie.

  Niektorým seniorom sa máli valorizácia

  Keď invalidný dôchodca dovŕši penzijný vek, jeho dávka sa začne považovať za starobnú penziu. Valorizuje sa však v menšej miere.

  Seniori zháňajú potvrdenia o výške penzie

  Komu chýba rozhodnutie o zvýšení dôchodku, musí Sociálnu poisťovňu požiadať o potvrdenie.