• Banky
 • Poistenie
 • Sporenie
 • Podnikanie
 • Právo
 • Dôchodok
 • Rodina
 • Energie
 • Investovanie

  Pondelok je posledný deň na prevod bezcenných papierov

  Kto nič nepodnikne, musí uhradiť všetky faktúry za vedenie účtu, ktoré už dostal a ešte dostane.

  Pošty sa pripravujú na majiteľov kupónových knižiek

  Kto sa chce vyhnúť väčšine poplatkov za vedenie účtu z kupónky, má posledné dni na to, aby akcie daroval štátu.

  Cenné akcie sa zatiaľ nevracajú

  Fond národného majetku posudzuje žiadosti o spätný prevod cenných papierov.

  Ako prevediete bezcenné papiere na štát

  Ako má postupovať majiteľ účtu z kupónky, jeho právoplatný dedič alebo pozostalý, ktorý nič nezdedil.

  Na bezcenné papiere je naozaj veľmi málo času

  Kto v tomto roku nedaruje akcie štátu, bude povinný platiť za vedenie účtu v centrálnom depozitári. Dokedy, závisí od toho, či mu štát ponúkne možnosť akcie opustiť.

  Na rozhodnutie o bezcenných papieroch ostáva iba jeden mesiac

  Centrálny depozitár ešte vedie vyše 300-tisíc účtov majiteľov fyzických osôb.

  Dedičia kupónových knižiek majú o starosť menej

  Dedičia bezcenných akcií sa dočkali. Už si nemusia otvoriť účet v depozitári cenných papierov a pozostalosť najprv previesť naň.

  Majitelia bezcenných papierov môžu v decembri obsadiť pošty

  Koniec roka sa blíži. Ľudí, ktorí akcie prepísali na Fond národného majetku, pribúda veľmi pomaly.

  K majiteľom bezcenných akcií z kupónky mieria upomienky

  Centrálny depozitár trvá na úhrade faktúr za roky 2012 a 2013. Problému sa zbavíte, keď bezcenné akcie okamžite darujete štátu.

  Ľudia na Slovensku sa omylom vzdali akcií za tri milióny eur

  Fond národného majetku začal posudzovať žiadosti o spätný prevod cenných papierov.

  Pozostalých prestali mátať akcie z kupónky

  Dediči bezcenných akcií z kupónky sa dočkali. Už si nemusia otvoriť účet v depozitári cenných papierov a dedičstvo najprv previesť naň.

  Zdedených akcií sa zbavíte jednoduchšie

  Pošta oznámila veľkú zmenu. Pozostalí budú mať možnosť priameho prevodu bezcenných papierov na Fond národného majetku.

  Čas na prevod bezcenných papierov z kupónky sa kráti

  Fond národného majetku vyzýva majiteľov účtov, aby už toľko neotáľali.

  Prázdne účty v depozitári sa už rušia rýchlejšie

  Nežiaduce účtovné pozostatky kupónovej privatizácie môžu zaniknúť, keď sú prázdne aspoň jeden rok.

  Za účet z kupónky nezaplatilo 220-tisíc ľudí. Depozitár nevie, čo urobí

  Centrálny depozitár cenných papierov zatiaľ nerozhodol, aké kroky podnikne voči majiteľom účtov, ktorí nezaplatili.

  Družstvá menia podiely na listiny

  Zaknihovaná podoba podielnických listov nevyhovuje ani družstvám. S hmotnými cennými papiermi majú menej starostí.

  Podiely v družstvách sa predražili

  Platiť za účet v depozitári alebo sa vlastníctva vzdať? Dilemu má väčšina majiteľov družstevných podielnických listov.

  Družstvá skupujú podielnické listy

  Vzhľadom na reálnu hodnotu cenných papierov tohto druhu sa majiteľom odporúča využiť ponuku na ich odkúpenie.

  Štát posiela faktúry za kupónku aj tým, čo platiť nemajú

  Blíži sa termín splatnosti faktúr za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov. Zaplatiť alebo nezaplatiť?

  Kto chce peniaze naspäť, musí si na ne počkať

  Poplatok za vedenie účtu uhradený v tomto roku sa prevodcovi vráti do 30. júna 2015.