• Banky
 • Poistenie
 • Sporenie
 • Podnikanie
 • Právo
 • Dôchodok
 • Rodina
 • Energie
 • Rodina

  Pýtate sa: Mám alebo nemám nárok na sociálne štipendium

  Je rozdiel, či študujete na tej istej škole rovnaký odbor alebo iný odbor. Môže to mať vplyv na nárok na štipendium, vysvetľuje Patrik Lučan z portálu studentskefinancie.sk

  Z vlaku zatiaľ nikoho nevyhodia

  V prechodnom období bude ZSSK tolerovať aj prípady, keď nebudú mať cestujúci nulový lístok. Potom už nie, vysvetľuje hovorkyňa ŽSSK Jana Morháčová.

  Čo treba spraviť, aby ste mohli cestovať zadarmo

  Na to, aby ste mohli cestovať zadarmo, musíte spraviť niekoľko krokov.

  Na cestovanie zadarmo platí spoločný preukaz pre ZSSK aj RegioJet

  Vybaviť si registráciu na bezplatné cestovanie netrvá dlho. Preukaz vám vystavia aj pri kúpe nulového lístka.

  Študenom dary neuznávajú za príjem

  Študenti musia dokladovať príjem, aby mali nárok na sociálne štipendium. Nárok na štipendium má študent, ak sa príjem rodiny pohybuje okolo súm životného minima na všetky posudzované osoby.

  Materské v budúcom roku môže prevýšiť 800 eur

  Vždy začiatkom roka sa automaticky valorizuje horná hranica denného základu na výpočet nemocenských dávok.

  Slobodná matka nemusí mať nárok na dlhšiu materskú

  Sociálna poisťovňa varuje nezosobášených rodičov, aby nešpekulovali pre dlhšiu výplatu materského.

  Pozrite si, čo potrebujete, aby ste mohli cestovať vlakom zadarmo

  Štátny železničný prepravca už stanovil podmienky, za akých sa budú môcť určité skupiny cestujúcich prepravovať osobnými vlakmi a rýchlikmi zadarmo.

  Odborné školy získajú žiakov

  Stredné odborné školy už pri tohtoročných prijímačkách pocítili mierne vyšší záujem lepších žiakov.

  Prospech nemusí pokaziť len lenivosť a lajdáckosť

  Na výkon žiaka v škole môžu vplývať aj nečakané udalosti, ako je smrť v rodine, rozvod rodičov, choroba, úraz a podobne.

  Školy chceli, aby deviataci dostali vysvedčenie skôr

  Ani samotné stredné školy nemajú v prijímaní podľa sprísnených kritérií úplne jasno.

  Na gymnázium sa nemusí deviatak dostať, ani keď ho prijmú

  Niektorým deviatakom hrozí, že sa rozhodnutie o ich prijatí na strednú školu stane neplatným.

  Budem mať ďalšie dieťa, z čoho mi vypočítajú materskú?

  Hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, odpovedáme ako sa vypočíta materské, ak žena počas rodičovskej pracuje.

  Sociálna poisťovňa hrozí za veci, ktoré sú legálne

  Otcovia na materskej dovolenke vraj účelovo uzatvárajú so zamestnávateľmi nové zmluvy, aby mali nárok na materskú aj na plat. Zákon im to však umožňuje a Sociálna poisťovňa pred časom povedala, že je to legálne.

  Dlhy manžela nemusia ohrozovať rodinu

  V prípade, že jeden z manželov podniká, môžete požiadať súd o vyňatie z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

  Príkazy a zákazy školy treba rešpektovať

  Porušením školského poriadku môže byť aj bozk spolužiakovi. Ale aj nevhodné oblečenie alebo poznačenie svojho tela pírsingom, tetovaním či dredmi.

  Blicovanie detí v škole oberá rodičov o peniaze

  Neskorý príchod do školy sa berie vážne. Môže viesť až k neospravedlneným hodinám.

  Za šikanovanie spolužiakov môžu zobrať prídavky

  Od februára sa spáchanie priestupku dieťaťom trestá pri opakovaní až odňatím prídavku na dieťa.

  Vysokoškolákom sťažili cestu za štipendiom

  Dary už neuznajú ako príjem na získanie sociálneho štipendia pre vysokoškoláka.

  Ide dieťa do novej škôlky? Nahláste to, aby ste neprišli o prídavky

  Aj zmena materskej školy je dôvod na nový list úradu práce. Inak vám môže pozastaviť výplatu prídavku na dieťa