• Banky
 • Poistenie
 • Sporenie
 • Podnikanie
 • Právo
 • Dôchodok
 • Rodina
 • Energie
 • doplnené 7.8.2014

  Kedy poisťovňa uhradí škody z lejakov

  Vydané 6. 8. 2014 o 18:00 Autor: Katarína Ragáčová

  Prší len dve hodiny, ale tak intenzívne, že vám zaplatí pivnicu. Uhradí vám poisťovňa škody?

  Škody zo záplav môže poisťovňa uhradiť.
  Foto: SME - JÁN KROŠLÁK

  Tento rok v lete sa prihnalo už niekoľko búrok, pre ktoré mnohí mali viac či menej poškodený majetok. 

  Aj tu platí, ak nemáte uzatvorenú správnu poistku, nikto vám škody nepreplatí. Tak ako majitelia áut, ktorým búrka vozidlo zdemolovala, nedostali náhradu z povinného zmluvného poistenia. Uplatňovať škodu si mohli z havarijnej poistky.

  V prípade zaplavených domov z prívalových dažďov z posledných dní, musíte mať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, aby ste sa mohli domáhať preplatenia škôd od poisťovne. 

  Otvorené okno 

  Podľa Martina Šimka z portálu poistenie.sk poisťovne nerady hradia škody napríklad v prípade, ak vám natečie voda do bytu, pretože si necháte otvorené okno. "Prípadne to uhrádzajú len v minimálnej výške," vysvetľuje Šimko.

  "Ak dôjde ku škode zatečením kvôli tomu, že si klient nechá otvorené okno, nejde o náhodnú poistnú udalosť a takúto škodu nekryjeme," vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Union Judita Smatanová.

  O podobnom postupe hovoria všetky oslovené poisťovne.

  Rovnako problematické je podľa Šimka aj posudzovanie zatečenia cez deravú strechu či rôzne škáry v paneloch.

  Záplavy a povodne

  Problém by nemal byť pri situácii, aká vznikla začiatkom augusta napríklad v Bratislave. Kanalizácia nestíhala vstrebať vody z prívalových dažďov. Mnohým mohlo zaplaviť pivnice či spodné poschodie. "Toto poisťovne väčšinou plnia zo základného krytia," hovorí Šimko.

  "Ak nastane poistná udalosť z dôvodu vzniknutej záplavy po prívalových dažďoch, klientovi je poskytnutá náhrada škody z poistenia majetku," konštatuje hovorkyňa poisťovne Generali Lucia Makayová.

  Treba si však dobre prečítať poistnú zmluvu. Nerobia to všetky poisťovne. Niektoré iba v prípade, že máte záplavy poistené.

  Vytopené domy pri povodniach sú samostatnou kapitolou. Niektoré poisťovne odmietajú poistiť domy, ktoré sú v záplavovej oblasti. Ak vás aj poistia, nemusia vás odškodniť.

  "Platí pravidlo, že škoda musí mať náhodnú povahu. Preto, ak vás vytápa často, poisťovňa môže odmietnuť plniť. Väčšina poisťovní uznáva maximálne jednu škodu za 10 rokov," dodáva Šimko. 

  Čo poisťovne uhradia a čo nie

  Ak sa majiteľ domu správa nezodpovedne, nemusí mu poisťovňa škodu uhradiť. V čase búrky si treba okno zatvoriť.

  1.Zásah blesku
  • ČSOB Poisťovňa - v poistení nehnuteľnosti aj v poistení domácnosti kryje už v základom balíku poistenia priamy aj nepriamy úder blesku. 
  • Union poisťovňa - V základnom krytí v poistení majetku má priamy úder blesku. Nepriamy úder blesku si klient môže podľa svojho uváženia pripoistiť, či už pre elektromotory v nehnuteľnosti, alebo pre elektroniku v domácnosti.
  • Poisťovňa Generali - Priamy aj nepriamy úder blesku sú štandardnou súčasťou v súčasnosti predávaných produktov poistenia nehnuteľnosti a domácnosti a nie je nutné si ich pripoisťovať. Rozdiel je v krytí škody. Škody z rizika priameho úderu blesku uhrádza do výšky zdokumentovaného a preukázaného rozsahu poškodenia, maximálne do limitu dojednanej poistnej sumy. Škody spôsobené z rizika nepriamy úder blesku sú kryté do limitu 1 000 eur (pri súčasne predávanom produkte).
  • Allianz - SP - V súčasnosti kryje v poistení Môj domov škody spôsobené úderom blesku. Úder blesku zahŕňa akékoľvek pôsobenie energie blesku, jeho účinkov alebo teploty jeho výboja, to znamená, že zahŕňa priamy aj nepriamy úder blesku.
  • Kooperativa - V základnom poistení pre občanov – Bezstarostný domov je zahrnutý úder priamy aj nepriamy úder blesku.
  2.Atmosferické zrážky
  • ČSOB Poisťovňa - V základom balíku poistenia je kryté aj riziko atmosférických zrážok. Ak napríklad vznikne škoda dôsledkom silného dažďa cez oplechovanie komína, ktoré bolo správne urobené, ale ide o taký silný dážď, že aj napriek správnej konštrukcii komína a oplechovania voda natečie do nehnuteľnosti, takúto poistnú udalosť prepláca. Ak však naprší do bytu cez otvorené okno, takáto udalosť sa nemusí plniť, lebo klient neurobil opatrenia, aby k poistnej udalosti nedošlo.
  • Union poisťovňa - Atmosférické zrážky má v základnom krytí v poistení majetku bez limitu. Ide o zrážky, ktoré sa dostanú do stavby v dôsledku víchrice alebo krupobitia. Ak dôjde ku škode zatečením kvôli tomu, že si klient nechá otvorené okno, nejde o náhodnú poistnú udalosť a takúto škodu neukryjem
  • Poisťovňa Generali - Súčasťou v súčasnosti predávaných produktov poistenia nehnuteľnosti a domácnosti aj riziko atmosférických zrážok.
  • Allianz - SP - Škody spôsobené atmosférickými zrážkami sú kryté už v module poistného krytia Štandard. V prípade ak vniknú do nehnuteľnosti atmosférické zrážky cez neuzavreté okná, dvere alebo iné neuzavreté stavebné súčasti, škody, ktoré spôsobia na majetku klienta, nie sú poistením kryté.
  • Kooperativa - Ak vyplaví dom alebo byt z dôvodu prudkých prívalových dažďov, kedy kanalizácia nestačí vsakovať vodu, sa jedná o poistnú udalosť.
  3.Záplava
  • ČSOB Poisťovňa - Kryje riziko „záplava“, ktoré je definované ako „vytvorenie súvislej stojacej alebo prúdiacej vodnej plochy na zemskom povrchu v mieste poistenia, ktorému chýba prirodzený odtok a bola spôsobená prirodzenými vplyvmi“. V prípade prívalových dažďov, keď nestíha kanalizácia odčerpávať zrážky, zaplaví napríklad pivnicu, poisťovňa škody kryje.
  • Union poisťovňa - Ide o riziko záplava, teda ak má klient poistené aj toto riziko, bude mu hradiť škodu vzniknutú záplavou v dôsledku prívalových dažďov.
  • Poisťovňa Generali - Ak nastane poistná udalosť z dôvodu vzniknutej záplavy po prívalových dažďoch, klientovi je poskytnutá náhrada škody z poistenia majetku.
  • Allianz - SP - Škody spôsobené záplavou sú škody, ktoré vznikli vytvorením súvislej vodnej plochy na zemskom povrchu, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia alebo v okolí miesta poistenia, ktoré sú spôsobené prírodnými vplyvmi, čiže aj dažďom alebo topením snehu. Ak je spätné vystúpenie spojené v súvislosti so záplavou, je kryté z rizika záplava. Ak nie je spojené so záplavou a voda vystúpi z kanalizačného potrubia a tak vnikne do budovy, škoda je kryté z rizika spätného vystúpenia vody 
  • Kooperativa - Vo vybraných produktoch poistenia majetku občanov v prípade, že poistná udalosť vznikne povodňou alebo záplavou a jej výskyt bol častejší ako jedenkrát za 5 rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, je Kooperativa oprávnená znížiť poistné plnenie až do 80 percent.

   Pozn. Ide o výber poisťovní

  Zdroj: poisťovne

  Ďalšie novinky

  Ročné zúčtovanie: Firma môže dane zrátať za vás. Treba ju požiadať

  Zamestnanci sa s daňovým priznaním zvyčajne netrápia. Iba v prípadoch, ak mali príjmy navyše – napríklad z prenájmu, predaja bytu či výhry v súťaži

  Spoplatnený obsahNa jar budú hypotéky lacnejšie, oplatí sa počkať

  Už teraz ponúkajú dve banky úvery na bývanie za úroky blízko psychologickej hranice 1,5 percenta ročne.

  Hlavné správy

  Podcast Dobré ráno

  Dobré ráno: Glváč sa zamotal do vlastných klamstiev

  Ako sa podpredseda parlamentu nachytal.

  Spoplatnený obsahElektrické kolobežky chcú dostať z chodníkov. Pribúdali nehody

  Návrhy zmien ohlásila ministerka Saková ešte v septembri.

  Stĺpček Tomáša Prokopčáka

  Výpalníci, ktorí berú slovenskej vede

  Ako môže vyzerať schéma na ministerstve.