• Banky
 • Poistenie
 • Sporenie
 • Podnikanie
 • Právo
 • Dôchodok
 • Rodina
 • Energie
 • Prenajímate byt? Trvalý či prechodný pobyt nemusia byť problém

  Vydané 1. 2. 2014 o 8:00 Autor: Katarína Ragáčová

  Jedným z dôvodov, prečo ľudia nechcú migrovať za prácou do iného mesta, je aj problém s nahlasovaním trvalého či prechodného pobytu v prenajatom byte. Prenajímatelia sa tohto kroku obávajú. Podľa právnika nemajú dôvod.

  Povoliť trvalý alebo prechodný pobyt nájomcovi nemusí pre prenajímateľa znamenať žiaden problém.
  Foto: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

  Nezamestnanosť na Slovensku je stále dosť vysoká, v decembri minulého roka dosiahla podľa ústredia práce 13,5 percenta. Úrady práce registrujú viac ako 364-tisíc ľudí, ktorí môžu okamžite nastúpiť do práce.

  Jedným z dôvodov, prečo sa nezamestnanosť udržuje na dosť vysokej úrovni, je aj nízka mobilita ľudí za prácou. Ľudia sa nechcú veľmi sťahovať za prácou z viacerých príčin. Okrem toho, že si poväčšine nemôžu zadovážiť vlastné bývanie, je aj fakt, že prenajímatelia odmietajú povoliť nájomcom, aby sa v prenajatom byte prihlásili na trvalé alebo aj prechodné bývanie.

  Opýtali sme sa advokáta Igora Augustiniča z právnickej kancelárie bpv Braun Partners (na fotke) či môže prenajímateľom spôsobiť problém, ak ustúpia nájomcom.

  igorweb1.jpgMnoho prenajímateľov odmieta nájomcovi odsúhlasiť trvalý alebo prechodný pobyt v byte. Obávajú sa možných problémov. Existujú nejaké, ktoré by mohli nastať?

  „Prenajímateľ sa v zásade nemusí obávať dať nájomcovi súhlas s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt. Prihlásenie na trvalý či prechodný pobyt má výlučne evidenčný charakter, slúži predovšetkým orgánom verejnej správy na vedenie registra obyvateľov, a nezakladá nájomcovi žiadne majetkové práva k bytu, ani žiadny právny vzťah k prenajímateľovi. Je tiež vylúčené, aby exekútor výlučne z titulu prihlásenia nájomcu na trvalý alebo prechodný pobyt siahol na majetok prenajímateľa.

  Nepríjemnosť, ktorá by z prihlásenia nájomcu na trvalý alebo prechodný pobyt mohla pre prenajímateľa vyplynúť, je, že až do odhlásenia nájomcu z trvalého či prechodného pobytu môže nájomcovi na adresu bytu chodiť pošta, prípadne ho tam môžu hľadať štátne orgány, ako napríklad polícia. “

  Môže vlastník bytu odhlásiť nájomcu z trvalého alebo prechodného pobytu bez jeho súhlasu?

  „Prechodný pobyt možno zrušiť na návrh vlastníka aj pred uplynutím dojednanej doby nájmu bez ďalších komplikácií.

  Trvalý pobyt na návrh vlastníka možno zrušiť len v prípade, pokiaľ nájomca nemá k bytu žiadne užívacie právo. To znamená, že napríklad nájomná zmluva bola riadne ukončená buď dohodou, uplynutím výpovednej lehoty a podobne. Ukončenie užívacieho práva musí vlastník v tomto prípade ohlasovni vedieť preukázať.“

  V akom prípade môže prenajímateľovi vzniknúť problém? Má právo, v prípade neplatenia nájomného, vysťahovať nájomcu z bytu?

  „Zdá sa, že v uvedených prípadoch platné právo prenajímateľovi rýchlu ochranu neposkytuje. A to ani v prípadoch, keď nájomca neplní svoje záväzky na základe nájomnej zmluvy. V rozhodovacej praxi slovenských súdov prevládol názor, že je neprípustné, aby prenajímateľ po skončení nájmu sám, teda svojpomocne, vypratal nehnuteľnosť na náklady nájomcu, pokiaľ nehrozí bezprostredný zásah do vlastníckeho práva prenajímateľa.

  Svojpomoc prichádza do úvahy iba vtedy, ak hrozí bezprostredný zásah do vlastníckeho práva prenajímateľa, napríklad nájomca byt užíva takým spôsobom, že na byte hrozí vznik škody. Pokiaľ však ide „len“ o to, že nájomca po skončení nájmu odmieta vypratať byt, nemožno to považovať za bezprostredný zásah do vlastníckeho práva prenajímateľa, a preto prenajímateľ nemôže po skončení nájmu svojpomocne byt vypratať.“

  Čo teda majiteľ v prípade, že mu nájomca prestal platiť, môže spraviť?

  „Prenajímateľovi v tomto prípade ostáva len obrátiť sa na súd s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti. Súd môže reflektovať na takýto návrh aj takzvaným rozkazom na plnenie. Až keď má prenajímateľ v rukách právoplatné súdne rozhodnutie, môže požiadať súdneho exekútora, aby vypratanie nehnuteľnosti vykonal. Prenajímateľ však musí počítať s tým, že súdne konanie a následná exekúcia môžu trvať aj niekoľko mesiacov.“

  Má majiteľ bytu nejakú šancu, že sa dostane k dlžnému nájomnému?

  „Po vyprataní nehnuteľnosti si prenajímateľ samozrejme môže uplatňovať voči nájomcovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z titulu neoprávneného užívania nehnuteľnosti po skončení nájomného vzťahu. Jeho výška by sa mala odvíjať od výšky nájomného, ktoré nájomca počas nájomného vzťahu prenajímateľovi platil spolu s poplatkami za služby spojené s nájmom. Ak prenajímateľovi vznikla postupom nájomcu škoda, môže od nájomcu požadovať aj náhradu škody vrátane náhrady súdnych trov spojených s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti.

  Ďalšie novinky

  Ročné zúčtovanie: Firma môže dane zrátať za vás. Treba ju požiadať

  Zamestnanci sa s daňovým priznaním zvyčajne netrápia. Iba v prípadoch, ak mali príjmy navyše – napríklad z prenájmu, predaja bytu či výhry v súťaži

  Spoplatnený obsahNa jar budú hypotéky lacnejšie, oplatí sa počkať

  Už teraz ponúkajú dve banky úvery na bývanie za úroky blízko psychologickej hranice 1,5 percenta ročne.

  Hlavné správy

  Podcast Dobré ráno

  Dobré ráno: Glváč sa zamotal do vlastných klamstiev

  Ako sa podpredseda parlamentu nachytal.

  Spoplatnený obsahElektrické kolobežky chcú dostať z chodníkov. Pribúdali nehody

  Návrhy zmien ohlásila ministerka Saková ešte v septembri.

  Stĺpček Tomáša Prokopčáka

  Výpalníci, ktorí berú slovenskej vede

  Ako môže vyzerať schéma na ministerstve.